top of page

מיניות וביטוי עצמי

מתקיימת הלימה עקבית בין המיניות שלנו לבין הביטוי שלנו בעולם. מיניות מבטאת את כל הרצונות והפחדים שלנו בצורה הברורה והישירה ביותר.

 

כשהביטוי שלנו מרוסן על ידי פחד, גם העונג שלנו נפגע. כשאנחנו חיים בשלום עם כל החלקים שלנו, גם אלו הכמוסים והאינטימיים ביותר, נוכל לראות שינוי כמעט מידי בדרך שלנו להתבטא בעולם.
 

כל אלו יכולים להתבטא במיניות שלנו דרך:

 • עונג חלקי או מחסור בעונג

 • חיכוכים קבועים מול בני זוג ופרטנרים

 • התנהגות מינית שאינה תואמת את הערכים שלנו

 • רצונות מיניים שמעוררים פחד

WhatsApp Image 2020-12-21 at 09.17.58.jp

הייעוץ איתי הוא פרקטי ומקורקע - כל פגישה מסתיימת בתכנית ברורה עם צעדים להמשך

הייעוץ מתאים לאנשים אשר

 • נמצאים בצמתים משמעותיים ומוכנים להכנס לתהליך יעיל ויסודי כדי למצוא את הדרך

 • מזהים חוסר שביעות רצון באזורים שונים בחייהם ויודעים שמגיע להם טוב יותר

 • שבעים מתהליכים קונבנציונליים ורוצים לבחון שיטה אינטגרטיבית ופחות צפויה

 • הבשילו לעשות את הדרך ואת העבודה הפנימית כדי להשיג את היעדים שחשובים להם

הייעוץ כולל לרוב את השלבים הבאים

 • מיפוי עולם בעיה

 • מיפוי פתרונות אפשריים

 • תכנון ניסויים לבחינת פתרונות

 • סימולציות ותרגולים למזעור פחדים

 • ליווי לאורך המהלך - התעדכנות שבועית ודיוק פעולות

 • סיכום מהלך ותכנית להמשך

דרקונים מספרים

יסמין עזרה לי למפות את המוצרים שלי ו"לשייף" אותם, אבל בעיקר עזרה לי לזהות אלו מהמוצרים מחוברים באמת לרצון הפנימי שלי ולבחור להתמקד בהם. היא לימדה אותי להקשיב לרצון שלי, ללמוד ללכת אחריו ולהתמסר אליו, תוך כדי שאני נשארת כל הזמן מחוברת למציאות הפרקטית.

נטע

bottom of page