Jasmin_Card_Back.jpg
שלום דרקון מתוק.png

מזל טוב, קיבלת קלף שאלה!

דרקונים מעניקים שאלות מתוך סקרנות ורצון בקרבה.

השאלה היא כעת שלך, לעשות בה כרצונך.

LINE.png

השאלה שקיבלת מגיעה מערכת המשחק "לשחרר דרקונים", סביבה נפגשים אנשים קרובים וזרים כאחד, כדי להתקרב עוד ולחלוק את החוויה האנושית יחד.

פרויקט הדרקון - לבן.png