top of page

מזל טוב דרקון,
קיבלת קלף שאלה!

דרקונים מעניקים קלפים מתוך סקרנות ורצון בחיבור.

השאלה היא כעת שלך, לעשות בה כרצונך.

השאלה שקיבלת מגיעה מערכת "לשחרר דרקונים", משחק קלפים שמשחרר חסמים ויוצר שיחה עמוקה בקלות. 

פרויקט הדרקון
bottom of page