top of page

לשחק תופסת עם הכעס: מה היא משחקיות רגשית

משחקיות רגשית היא גישה שאני מגבשת בשנים האחרונות. היא יעילה בליווי תהליכים רגשיים בצורה בלתי רגילה ומשתלבת היום כמעט בכל תהליך אישי שאני מלווה. גישה זו מקבלת משקל רב גם בתהליכי היצירה וההתפתחות האישיים שלי ונלמדת היום במרחבים שאני מנחה.

כשאנחנו נמצאים בתוך משחק רגשי אנחנו יוצרים מרחב מחקר בטוח להתבוננות על הרצונות והפחדים שלנו דרך משחק. המשחק יוצר סימולציות רגשיות בהן ניתן לבחון רצונות מודחקים ומסוכנים, או מציאות מורכבת ומאיימת במיוחד. דרך הגדרת המרחב כמשחק אנחנו יכולים להרפות מהחלק הדרוך בתוכנו ולבחון פעולות שאנחנו אוסרים על עצמנו במציאות. באמצעות הסימולציה אנחנו לומדים לשמור על עצמנו ועל אחרים בתוך מצבי קיצון מבלי שנצטרך לחוות אותם בפועל.


מה הוא משחק?

משחק הוא פעילות פנאי מבדרת ומהנה. הוא מורכב ממספר רכיבים הכרחיים: כללים ברורים, מרחב מוגדר, יעד/מטרה ובחירה חופשית. משחקיות רגשית היא גישה דרכה ניתן להגיע למצב משחקי בקלות כדי להבין את עצמנו ואת המציאות טוב יותר.

כשאנחנו משחקיים מתקיימים מספר עקרונות שחשוב שנכיר:

  1. משחקיות אינה משימתית כולנו מכירים סוגים שונים של משחקים - מחבואים, משחקים אולימפיים, משחקי מחשב ועוד. חשוב שנבחין שסוג המשחקים שאנו לוקחים מהם השראה הם משחקים שמערבים סקרנות ילדית. זאת לעומת משחקים שכוללים חוקים נוקשים של היררכיה ותחרותיות - משחקיות, לצורך הבנת נושא זה, איננה כזו. משחקיות רגשית מזכירה יותר מחקר, שמאפשר דגימה וספיגה של כמות ידע גדולה בזמן קצר. חשבו על גורי אריות, שמשחקים כדי ללמוד כיצד להפוך לטורפים חזקים יותר. מטרת המשחק ברורה אך לא מתקיימת בו היררכיה או תחרות השוואתית בין השחקנים. אין יעד שאליו צריך להגיע או לשאוף אליו.

  2. פעילות משחקית אינה מגדירה אותנו במהלך משחק הפרסונה (האגו) שלנו מקבלת פחות משקל. כשלון הופך לפחות דרמתי והזהות שלנו הרבה פחות מוגדרת על ידי הפעולות שלנו. מרחב ההתנסות שלנו גדל ומאפשר לנו להתנסות בחלקי עצמי חדשים.

  3. משחק מנקה פחד מרחב משחק הוא סימולציה בטוחה שבה ניתן לבחון סיטואציות ללא פחדים קיומיים. הוא מאפשר מרחב בטוח לפעול נגד הטיעונים של הפחדים הכי גדולים שלנו לצד התבוננות ברזולוציה הכי גבוהה על רצונות שלנו. במשחק נוכל לפגוש את עצמנו עם הרבה פחות צנזור פנימי ושיפוט פנימי, ולהתבונן על רצונות חדשים שמופיעים.

  4. משחק הוא כל מסגרת שנגדיר ככזו מלבד הרכיבים ההכרחיים שהוגדרו בראש העמוד, משחקיות לא מצריכה קלפים, לוח, קוביות או כל אביזר אחר. משחק גם לא צריך להיראות כמו משחקים שפגשנו בעבר. משחק הוא כל מסגרת מחשבתית שנגדיר ככזו ויאפשרו לנו לשחק בבטחה.

  5. משחק מחזיר אותנו לסמכות פנימית כל שחקן משחק אחרת. אין דרך שבה נכון או צריך לפעול. יש רק את הדרך שלך! אנחנו יכולים ללמוד מצורות משחק של אחרים אבל האחריות על הפעולות היא שלנו בלבד.

משחקיות רגשית היא אסטרטגיה

היא יכולה לאפשר לנו להשיג את המטרות שלנו תוך מאמץ מינמלי ועונג מקסימלי. השימוש באסטרטגיה הזו מצריך תרגול והנחיית "לשחרר דרקונים" מייצר תרגול כזה בדיוק. ככל שנסכים להיות בתוך משחק, בהנחיה ובחיים בכלל, הדרך אל המטרות שלנו תהפוך לברורה יותר.

תוכלו להעמיק את הידע על משחקיות רגשית בקורס הקרוב שמיועד למטפלים, מאמנים ומנחי קבוצות.


Comments


bottom of page